Znaki rzymskie w Unicodzie

reklama

Lista znaków rzymskich w Unicode

Unicode jest to standard zapewniający spójne kodowanie, reprezentację i obsługę tekstu wyrażanego w większości systemów pisma na świecie. Rozwijany jest przez konsorcjum, w którego skład wchodzą ważne firmy komputerowe (m.in. Apple, Google, Facebook), producenci oprogramowania, instytuty naukowe, agencje międzynarodowe oraz grupy zainteresowanych użytkowników.

Wśród wielu liter i znaków znalazły się również znaki rzymskie. Większość z nich pochodzi z wersji 1.1 (1993), a część z wersji 5.1 (2008). Więcej o unicode można znaleźć na stronie: https://home.unicode.org/.
Poniżej pełna ich lista znaków rzymskich w Unicode:

znak kod kod HTML kod CSS nazwa Unicode
U+2160 Ⅰ \2160 Roman Numeral One
U+2161 Ⅱ \2161 Roman Numeral Two
U+2162 Ⅲ \2162 Roman Numeral Three
U+2163 Ⅳ \2163 Roman Numeral Four
U+2164 Ⅴ \2164 Roman Numeral Five
U+2165 Ⅵ \2165 Roman Numeral Six
U+2166 Ⅶ \2166 Roman Numeral Seven
U+2167 Ⅷ \2167 Roman Numeral Eight
U+2168 Ⅸ \2168 Roman Numeral Nine
U+2169 Ⅹ \2169 Roman Numeral Ten
U+216A Ⅺ \216A Roman Numeral Eleven
U+216B Ⅻ \216B Roman Numeral Twelve
U+216C Ⅼ \216C Roman Numeral Fifty
U+216D Ⅽ \216D Roman Numeral One Hundred
U+216E Ⅾ \216E Roman Numeral Five Hundred
U+216F Ⅿ \216F Roman Numeral One Thousand
U+2180 ↀ \2180 Roman Numeral One Thousand C D
U+2181 ↁ \2181 Roman Numeral Five Thousand
U+2182 ↂ \2182 Roman Numeral Ten Thousand
U+2187 ↇ \2187 Roman Numeral Fifty Thousand
U+2188 ↈ \2188 Roman Numeral One Hundred Thousand
U+2170 ⅰ \2170 Small Roman Numeral One
U+2171 ⅱ \2171 Small Roman Numeral Two
U+2172 ⅲ \2172 Small Roman Numeral Three
U+2172 ⅲ \2172 Small Roman Numeral Three
U+2173 ⅳ \2173 Small Roman Numeral Four
U+2174 ⅴ \2174 Small Roman Numeral Five
U+2175 ⅵ \2175 Small Roman Numeral Six
U+2176 ⅶ \2176 Small Roman Numeral Seven
U+2177 ⅷ \2177 Small Roman Numeral Eight
U+2178 ⅸ \2178 Small Roman Numeral Nine
U+2179 ⅹ \2179 Small Roman Numeral Ten
U+217A ⅺ \217A Small Roman Numeral Eleven
U+217B ⅻ \217B Small Roman Numeral Twelve
U+217C ⅼ \217C Small Roman Numeral Fifty
U+217D ⅽ \217D Small Roman Numeral One Hundred
U+217E ⅾ \217E Small Roman Numeral Five Hundred
U+217F ⅿ \217F Small Roman Numeral One Thousand
U+2185 ↅ \2185 Roman Numeral Six Late Form
U+2186 ↆ \2186 Roman Numeral Fifty Early Form
U+2183 Ↄ \2183 Roman Numeral Reversed One Hundred

Wykorzystanie znaków rzymskich w Unicodzie

Nie wszystkie znaki, które są wykorzystywane do zapisywania liczb rzymskich można wpisać z klawiatury. I w tym momencie przydaje się zestaw znaków z tabeli powyżej. Odnajdując i kopiując odpowiedni znak można go później wykorzystać w tekście, który tego wymaga. Dzięki temu będzie on bardziej atrakcyjny wizualnie.