Daty i okresy

Wykorzystanie cyfr rzymskich do zapisu dat i okresów.

System rzymski stosowany był w łacińskiej części Europy do końca średniowiecza. Na wielu starych zabytkach można spotkać daty zapisane w tym systemie.

Obecnie do zapisu dat i okresów, cyfry rzymskie wykorzystuje się:

Zapisując pełną datę, w której miesiąc zapisujemy liczbą rzymską należy pamiętać, że nie oddzielamy liczb kropką.
Zastosowanie tego sposobu zapisu (np. 09 II 1981) mamy pewność, że liczba rzymska określa miesiąc. W niektórych krajach (np. USA) miesiąc zapisuje się w pierwszej kolejności a dopiero później dzień. Np. 09.02 może oznaczać zarówno 9 lutego jak i 2 września. Zapis 09 II jest jednoznacznych i można go rozumieć tylko w jeden sposób.

Należy również wiedzieć, że Rzymianie mieli swój własny kalendarz, który różni się od tego jaki stosujemy dziś.

Wykorzystanie cyfr rzymskich do zapisu dat i okresów to oczywiście część, gdzie są one wykorzystywane. O tym gdzie jeszcze się wykorzystuje znaki rzymskie możecie przeczytać tutaj.