Liczby rzymskie w arkuszu kalkulacyjnym

Jak zamienić liczby arabskie na liczby rzymskie w arkuszu kalkulacyjnym?

Popularne arkusze kalkulacyjne takie jak Arkusze Googla (Google Sheets) czy Microsoft Excel, umożliwiają zamianę liczb arabskich na liczby rzymskie.

Sprawdź jak to zrobić krok po kroku.

  1. W jednej kolumnie zapisz liczby arabskie, które chcesz zamienić na liczby rzymskie:

  2. Następnie należy kliknąć w pole formuły i wpisać =RZYMSKIE(

  3. Kliknąć komórkę z liczbą arabską, którą chcemy zamienić i wcisnąć Enter

  4. Po kliknięciu w mały niebieski kwadracik (w prawym dolnym rogu) i trzymaniu klawisza myszki, możemy przeciągnąć w dół arkusza do ostatniej liczby arabskiej. Po puszczeniu klawisza, wszystkie liczby arabskie zostaną przedstawione jako liczby rzymskie w kolumnie obok:

Zarówno aplikacja od Googla jak ta od Microsoftu dla liczb rzymskich działają tak samo.
Mają również to samo ograniczenie i maksymalna liczba jaką zamieniają to: 3999.