Liczby rzymskie vs liczby arabskie

reklama

Liczby rzymskie vs liczby arabskie

Liczby Rzymskie diametralnie różnią się od arabskich. Przypominamy, że system rzymski w większości został zastąpione przez system arabski w wyniku braku praktyczności liczb rzymskich.

Główne różnice między cyframi rzymskimi i hindusko-arabskimi polegają na tym, że Rzymianie nie mieli symbolu zera, a umieszczenie cyfr w liczbie może czasami wskazywać na odejmowanie, a nie dodawanie. W hindusko-arabskim systemie liczbowym każda cyfra w liczbie ma wartość miejsca.

Rzymianie pisali I, II i III, które czyta się jako I, I + I i I + I + I. Większe trudności pojawiły się przy zapisie kolejnych liczb na przykład czwórki jako IV. Przypominamy, że I jest mniejsze niż V, więc IV jest odczytywane jako -I + V.

System rzymski może trwać do MMMCMXCIX lub trzech tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. Natomiast system hindusko-arabski może obsługiwać liczby takie jak milion lub miliard.

Nasz nowoczesny system numeracji jest właściwie znany jako dziesiętny hindusko-arabski system liczbowy. Dziesiętny dla dziesięciu, ponieważ alternatywy obejmują liczbę dwójkową, ósemkową i szesnastkową. Hindu, ponieważ został opracowany w Indiach, arabski, ponieważ uporządkowali go Arabowie. Kluczowymi cechami tego systemu numeracji są:
(1) symbol zera oraz
(2) wartość cyfry zależy od jej pozycji w liczbie.

W systemie rzymskim C zawsze wynosi sto. W zależności od jego pozycji może być konieczne dodanie C lub odjęcie C, ale jego wartość zawsze wynosi sto.
W systemie hindusko-arabskim 2 to dwa, 20 to dwadzieścia, 200 to dwieście, a 2000 to dwa tysiące. Używamy wersji dziesiętnej i dlatego potrzebujemy dziesięciu cyfr. Ale za pomocą tych dziesięciu cyfr możemy zapisać liczby o dowolnej wielkości. W systemie rzymskim siedem symboli pozwala nam pisać liczby do 3999. Aby napisać większe liczby, potrzebowalibyśmy symboli 5000, 10000, 50000 i tak dalej. Ogromną zaletą systemu arabskiego jest to, że liczby są bardziej zwarte i łatwiejsze do porównania. Czy MDCCCLXXXVIII jest więcej czy mniej niż MDCCCXCVIII? Czy 1888 to więcej czy mniej niż 1898? Które z tych pytań ma krótsze liczby i jest łatwiejsze na odpowiedź? Możliwość wykonywania działań arytmetycznych jest kolejną zaletą systemu arabskiego. Jako małe dzieci uczymy się obliczać 123 x 67 i 12345 ÷ 34. Tych sum nie da się rozwiązać za pomocą liczb rzymskich.